AVU

AVU (Almen VoksenUddannelse) er undervisning for unge og voksne, der har brug for at afslutte eller forbedre fag svarende til folkeskolens 9. og 10. klasse.

Om AVU

AVU er bygget op omkring undervisning for unge og voksne, der har brug for at afslutte eller forbedre fag svarende til folkeskolens 9. og 10. klasse. 

Mange tilmelder sig AVU for at klargøre sig til efterfølgende uddannelse inden for HF, SOSU, Tekniske Skole, Handelsskolen osv. 

Undervisningen er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning på 5 niveauer:

  • Basis på niveau med folkeskolens 7.-8. klasse
  • G på niveau med folkeskolens 9. klasse
  • F på niveau med grundfag F på erhvervsuddannelserne
  • E på niveau med folkeskolens 10. klasse
  • D på niveau med grundfag D på erhvervsuddannelserne

Du begynder på det niveau, der passer til dit behov og forudsætninger og fagene læses efter hinanden. Du kan tage et eller flere fag ad gangen, og du kan kombinere med fag på fx FVU eller HF. 

Hvis du er fultidsstuderende på AVU, er du berettiget til SU. Læs mere om økonomi på VUC her.

Fag på AVU

Kernefag (klik på de enkelte for at læse beskrivelser): 

Kernefagene udbydes og oprettes ift. efterspørgsel og behov. Oprettelse af fag kan derfor variere fra år til år.

Der kan også udbydes tilbudsfag som grundlæggende it, formidling, idræt, billedkunst, latin, livsanskuelse, psykologi samt samarbejde og kommunikation. 

Prøver

Niveau G og D afsluttes med en skriftlig prøve og/eller mundtlig prøve. Den skriftlige prøve fastlægges af ministeriet og ligger fra den 20.-24. maj 2019. De mundtlige prøver ligger fordelt i juni 2019

Niveau F og E afsluttes med en faglig vurdering.

Hvis du ønsker at gå op som selvstuderende til prøverne på AVU, så kontakt en studievejleder. Sidste frist for tilmelding som selvstuderende er fredag den 1. marts 2019.